AUTOBASE CAR WASH TECHNOLOGY CO.,TLD.

Thiết bị rửa xe với ba quạt sấy, hệ thống rửa rollover

Thông tin chi tiết sản phẩm
:Bắc Kinh, Trung Quốc
:TEPO-AUTO
:ISO9001
:TP-1201-1
Thanh toán
:Bộ 1
:70000USD
:Gói gỗ
:30Ngày
:TT-LC
:500
Sự miêu tả
Thiết bị rửa xe với ba quạt sấy, hệ thống rửa rollover Thiết bị rửa TEPO-AUTO- Hệ thống rửa Rollover. Loạt mô hình này là mô hình chính của công ty chúng tôi được cập nhật. Nó có thể cung cấp hoạt động của kh...
Mô tả sản phẩm >
Hơn

Thiết bị rửa xe

Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ

Select Language

fr
de
it
ru
es
pt
nl
el
ko
ar
hi
tr
id
th
vi
pl
fa
bn