AUTOBASE CAR WASH TECHNOLOGY CO.,TLD.

Thiết bị rửa đường hầm TEPO-AUTO

Thông tin chi tiết sản phẩm
:Thiên Tân, Trung Quốc
:TEPO-AUTO
:ISO9001
:1201+
Thanh toán
:1
:USD77865/stes
:30Ngày
:TT-LC
:200
Sự miêu tả
Hệ thống sấy khí Máy rửa xe đường hầm TEPO-AUTO áp dụng công nghệ độc quyền Autobase để thiết kế và sản xuất hệ thống âm thanh gió tĩnh khô, với bảo mật công việc, năng lượng gió, cấu trúc, độ bền và vân vân. C...
Mô tả sản phẩm >
Hơn

Thiết bị rửa xe

Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ

Select Language

fr
de
it
ru
es
pt
nl
el
ko
ar
hi
tr
id
th
vi
pl
fa
bn