AUTOBASE CAR WASH TECHNOLOGY CO.,TLD.

Swing arm thiết kế hệ thống rửa xe tepo-auto tp-901 đường hầm loại rửa xe

Thông tin chi tiết sản phẩm
:TIANJIN CHINA
:TEPO-AUTO
:ISO9001
:TEPO-AUTO-TP901
Thanh toán
:1 tập
:USD80769
:Gói gỗ
:30Ngày
:TT-LC
:500 bộ / năm
Sự miêu tả
Hệ thống rửa xe hầm Máy giặt đường hầm TEPO-AUTO là một trong những chiếc xe máy bán chạy nhất của Autobase. Trong năm 2010, đường hầm AUTOBASE nâng cấp đầy đủ và cải tiến kỹ thuật cho máy giặt TEPO-AUTO Series...
Mô tả sản phẩm >
Hơn

Hệ thống rửa xe

Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ

Select Language

fr
de
it
ru
es
pt
nl
el
ko
ar
hi
tr
id
th
vi
pl
fa
bn