AUTOBASE CAR WASH TECHNOLOGY CO.,TLD.

Autobase đọc: tự động rửa xe phát triển ngành công nghiệp thịnh vượng ở Nam Mỹ

Thông tin chi tiết sản phẩm
:BẮC KINH, TRUNG QUỐC
:TEPO-AUTO
Thanh toán
:Một tập hợp
Sự miêu tả
Ở Nam Mỹ, ngành công nghiệp hệ thống rửa xe tự động bắt đầu từ đầu những năm 1990, nhưng kết quả phát triển kinh tế dịch vụ rửa xe tự động chậm phát triển. Kể từ năm 2005, Mexico, Brazil, Chile, Venezuela và c...
Mô tả sản phẩm >
Hơn

AUTOBASE - TIN TỨC

Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ

Select Language

fr
de
it
ru
es
pt
nl
el
ko
ar
hi
tr
id
th
vi
pl
fa
bn